KNX Intensity Alu Black 4F

Trọng lượng0.15 kg

Kích thước6.0 x 84.0 x 84.0 cm

Màu sắcGrey

Hệ thống hỗ trợKNX

Phiên bản4


KNX Intensity Alu Dark Grey 4F

Trọng lượng0.15 kg

Kích thước6.0 x 84.0 x 84.0 cm

Màu sắcDark Grey

Hệ thống hỗ trợKNX

Phiên bản4


KNX Intensity Alu Black 4F

Trọng lượng0.15 kg

Kích thước6.0 x 84.0 x 84.0 cm

Màu sắcBlack

Hệ thống hỗ trợKNX

Phiên bản4


KNX Intensity Brushed Copper Rose 4F

Trọng lượng0.15 kg

Kích thước6.0 x 84.0 x 84.0 cm

Màu sắcRed

Hệ thống hỗ trợKNX

Phiên bản4


KNX Intensity Brushed Gold 4F

Trọng lượng0.15 kg

Kích thước6.0 x 84.0 x 84.0 cm

Màu sắcGold

Hệ thống hỗ trợKNX

Phiên bản4


KNX Intensity Bronze 2F

Trọng lượng0.25 kg

Kích thước6.0 x 84.0 x 84.0 cm

Màu sắcBrown

Hệ thống hỗ trợKNX

Phiên bản2


KNX Intensity Bronze Light 2F

Trọng lượng0.25 kg

Kích thước6.0 x 84.0 x 84.0 cm

Màu sắcBrown

Hệ thống hỗ trợKNX

Phiên bản2