ABB là một tập đoàn công nghệ tiên phong trong kỹ thuật số hóa công nghiệp. Trong hơn bốn thập kỷ, ABB đã đứng đầu đổi mới kỹ thuật số kết nối, kích hoạt thiết bị công nghiệp và hệ thống. Mỗi ngày ABB luôn nâng cao hiệu quả, an toàn,  năng suất trong các ngành công nghiệp, giao thông và cơ sở hạ tầng trên toàn cầu. Có một bề dày lịch sử kéo dài hơn 130 năm, ABB hoạt động tại hơn 100 quốc gia và tuyển dụng hơn 132.000 người. ABB cung cấp cho Alliances các thiết bị có khiến ngôi nhà của bạn trở nên thông minh và tiện dụng nhất có thể.