BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM - HOST

Gói Savant Gold bao gồm:

Bộ điều khiển trung tâm: 1 HST-SIPA1SM-00

ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

Gói Savant Gold bao gồm:

Đèn Dimmer: 18 Lines đèn hoặc có thể mở rộng thêm

Dimmer 220V

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA

Gói Savant Gold bao gồm:

Điều khiển được 16 động cơ rèm, điều khiển được theo phần trăm chính xác

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Gói Savant Gold bao gồm:

Kết hợp được ổ khóa thông minh: 1

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

 

ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TV

Gói Savant Gold bao gồm:

Điều khiển số lượng TV: 4

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

ĐIỀU KHIỂN ÂM THANH ĐA VÙNG

Gói Savant Gold bao gồm:

Zone âm thanh: 1 (Có thể mở rộng lên 2)

Loa Acoustic: 2

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ

Gói Savant Gold bao gồm:

Điều khiển số lượng máy lạnh: 4 máy lạnh, hiển thị trạng thái của máy lạnh trên ứng dụng Savant (Đối với hệ không dây)

Điều khiển số lượng máy lạnh: 64 máy lạnh nếu sử dụng hệ thống máy lạnh tập trung đi dây từ đầu

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Gói Savant Gold bao gồm:

Đo lường các thông số quan trọng chất lượng không khí

Nhiệt độ Tc và Độ ẩm không khí Rh%

Nồng độ CO2, hiển thị dưới thang đo PPM (part per million)

Bụi mịn PM2.5 & Bụi thô PM10

Nồng độ hợp chất hữu cơ bay hơi: TVOC

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Gói Savant Gold bao gồm:

Loa Alexa hoặc loa Google: 1

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

MỞ RỘNG THÊM

Gói Savant Gold bao gồm:

Theo dõi được dự báo thời tiết

Kết hợp được cùng Camera để quan sát ngôi nhà

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

AirQ

Chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi từ bạn


Liên hệ với chúng tôi