BTICINO LIVING NOW KNX

Phím bấm điều khiển thời thượng với kích thước lớn, được thiết kế phù hợp với lắp đặt đế âm hình vuông (EU Style) hoặc đế âm hình chữ nhật (US Style). 

Đèn LED nền và khẳ năng tùy chọn khắc chữ trên từng phím bấm đáp ứng mọi yêu cầu về cá nhân hóa tính năng và hiển thị.

Tìm hiểu thêm

BTICINO AXOLUTE KNX

Lựa chọn vật liệu hoàn thiện phím bấm đa dạng với nhiều lựa chọn, các phím bấm được thiết kế theo 1 hoặc 2 cột tùy theo số lượng đèn, rèm hay tính năng yêu cầu. 

Đây là dòng sản phẩm kinh điển từ Lutron, được sử dụng trong rất nhiều các dự án tại khắp các châu lục. 


BTICINO AXOLUTE TOUCH KNX

Lựa chọn vật liệu hoàn thiện phím bấm đa dạng với nhiều lựa chọn, các phím bấm được thiết kế theo 1 hoặc 2 cột tùy theo số lượng đèn, rèm hay tính năng yêu cầu. 

Đây là dòng sản phẩm kinh điển từ Lutron, được sử dụng trong rất nhiều các dự án tại khắp các châu lục. 


LEGRAND ARTEOR KNX

Lựa chọn vật liệu hoàn thiện phím bấm đa dạng với nhiều lựa chọn, các phím bấm được thiết kế theo 1 hoặc 2 cột tùy theo số lượng đèn, rèm hay tính năng yêu cầu. 

Đây là dòng sản phẩm kinh điển từ Lutron, được sử dụng trong rất nhiều các dự án tại khắp các châu lục. 


LEGRAND ARNOULD 

 


LEGRAND ARNOULD CLASSIC