ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

Gói Savant Starter bao gồm:

Đèn Dimmer: 6 Lines (đèn 0/1-10)

Đèn Bật/Tắt: 10 Lines đèn

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

BỘ ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA

Gói Savant Starter bao gồm:

Động cơ rèm: 8 

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TV

Gói Savant Starter bao gồm:

Điều khiển số lượng TV: 2

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ

Gói Savant Starter bao gồm:

Điều khiển số lương máy lạnh: 2

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

 

ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

Gói Savant Starter bao gồm:

Loa Alexa hoặc loa Google: 1

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

HỆ THỐNG AN NINH

Gói Savant Starter bao gồm:

CÓ thể kết hợp camera quan sát: 4

Video / Tìm hiểu thêm / Tài liệu

 

Chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi từ bạn


Liên hệ với chúng tôi