Crestron đã dẫn đường trong tự động hóa và công nghệ điều khiển

 

 

 

 

Crestron đã dẫn đường trong tự động hóa và công nghệ điều khiển trong hơn bốn thập kỷ qua. Crestron đã trải qua sự tăng trưởng hữu cơ bền vững, phát triển từ một nhà tiên phong trong các hệ thống A / V và các hệ thống điều khiển cho một công ty quản lý doanh nghiệp tầm cỡ thế giới, cung cấp các giải pháp cho nhiều tổ chức. Lịch sử ngành công nghiệp của Crestron là sự cam kết về chất lượng đã giúp công ty nhận được nhiều giải thưởng, là bằng chứng cho nền văn hóa của công ty về sự xuất sắc. Alliaces luôn tự hào là nhà phân phối cho Crestron về các thiết bị điều khiển tại thị trường Việt Nam.

Website: https://www.crestron.com/