Lite-Puter, được thành lập năm 1978 tại Đài Loan, là một nhà thiết kế hàng đầu và nhà sản xuất hệ thống kiểm soát ánh sáng chuyên nghiệp. Hệ thống kiểm soát chiếu sáng kiến trúc và giải trí Lite-Puter đã chiếm một phần đáng kể trên thị trường thế giới. Hiện tại, Liter-Puter có 35 đại lý độc quyền và 80 nhà phân phối đang lan rộng trên 64 quốc gia. Lite-Puter cũng đã giành được nhiều giải thưởng, bao gồm Giải Rising Star, Biểu tượng xuất sắc của Đài Loan, Giải thưởng PLASA về chất lượng sản phẩm, Giải thưởng nghiên cứu Sáng tạo và Giải Thiết kế. Mục tiêu của Lite-Puter là cung cấp "giải pháp tổng thể"

Website: http://www.liteputer.com.tw/index.asp