Hệ thống âm thanh gia đình Nuvo

 

Hệ thống âm thanh gia đình Nuvo đảm bảo trải nghiệm nghe tuyệt vời, với các giải pháp âm thanh  có dây và không dây được thiết kế đặc biệt để phù hợp với độ trung thực đáng kinh ngạc với nguồn trực tuyến mới nhất và kiểm soát trực quan. Dễ dàng cài đặt, dễ sử dụng hơn, các hệ thống Nuvo phù hợp nhất cho bất kỳ ngôi nhà nào.