CÁ NHÂN HÓA CHO MỌI NHÀ

Khả năng đơn giản hóa có nghĩa là loại bỏ những thứ không cần thiết để những thứ cần thiết có thể phát huy.

Trải nghiệm ngay

ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO SỰ LINH HOẠT

Đặt các tính năng bạn sử dụng nhiều nhất ở phía trước với một giao diện linh hoạt cho phép mỗi người dùng được cá nhân hóa trải nghiệm của họ.

Trải nghiệm ngay

CHỌN CỔ ĐIỂN HOẶC THỜI THƯỢNG

Đã thử nghiệm và thành công với Savant Remote cổ điển, tận hưởng các tính năng cập nhật như hình ảnh phòng.


QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG VÀ GIAO DIỆN TÙY CHỈNH

Chuyển đổi giữa các hồ sơ người dùng nhanh chóng và dễ dàng. Lưu nhiều giao diện tùy chỉnh cho mỗi người dùng để mọi người có được trải nghiệm họ muốn.


CỦA RIÊNG BẠN

Thêm các kênh và ngữ cảnh yêu thích của cá nhân bạn, sắp xếp các dịch vụ trên màn hình chính để phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn và thay đổi bất cứ khi nào bạn muốn.

Trải nghiệm ngay

ĐƠN GIẢN HÓA

Điều khiển hồ sơ khách? Cấp quyền các tính năng họ có thể tận hưởng và ẩn những tính năng bạn không muốn họ sử dụng.


KHÓA NÓ LẠI

Được thiết lập sẵn trên một bố cục phù hợp với bạn và không cho ai thay đổi nó? Thêm mật mã từ xa để khóa cài đặt.


TỔNG HỢP TÙY CHỈNH

Từ điều khiển đơn giản đến phức tạp - một điều khiển từ xa này có thể phục vụ trải nghiệm cá nhân phù hợp nhất với nhu cầu của mọi người trong nhà bạn.


Chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi từ bạn


Liên hệ với chúng tôi