Tất cả các Máy chủ lưu trữ Savant mới được mua trên Savant Store hiện nay sẽ được chuyển đổi thành hệ điều hành da Vinci 10 mới nhất, với Bản quyền cho hệ điều hành da Vinci 10 cũng sẽ được bán.

Điều này có thay đổi cách triển khai Savant Homes của tôi không?

Các cài đặt mới sẽ tuân theo quy trình tiêu chuẩn: cập nhật lên phần mềm mới nhất, áp dụng bản quyền cho Hệ điều hành Da Vinci 10 (OSL) đầy đủ và ghép nối ngôi nhà với Savant Central Management để có khả năng hỗ trợ từ xa.

Bản dùng thử Savant Essentials kéo dài 90 ngày hiện được bao gồm với tất cả các máy chủ da Vinci 10 mới và sẽ tự động kích hoạt ngay sau khi quản trị viên đăng nhập vào Ứng dụng Savant.

Trong bản dùng thử Savant Essentials bao gồm những gì?

Tất cả các tính năng của Savant Essential đều khả dụng trong thời gian 90 ngày, bao gồm:

  • Truy cập từ xa và nhận thông báo thông qua ứng dụng Savant,
  • Phát lại ghi âm trên Cloud của Savant cho giải pháp kiểm soát ra vào
  • Tích hợp nâng cao với Ring, Zoom, Home App và Lutron LEAP

Làm cách nào để tiếp tục sử dụng Savant Essentials sau 90 ngày?

Savant Essentials cấp bản quyền 1 năm hiện có sẵn từ Savant Store và có thể được áp dụng cho gia đình thông qua Savant Central Management hoặc System Monitor.

Điều này không chỉ mở rộng các tính năng trên mà còn cấp quyền truy cập vào tất cả các bản phát hành phần mềm trong tương lai trong suốt thời gian đăng ký, đảm bảo ngôi nhà có thể được cập nhật với tất cả các tính năng và cải tiến mới nhất.

Đối với những người đã cung cấp cho khách hàng gói máy chủ Service PLUS, hãy lưu ý rằng bản quyền Essentials có thể được “xếp chồng lên nhau” để cung cấp lợi ích đăng ký lên đến 5 năm. Máy chủ Service PLUS sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 2 năm 2022.

Còn những Máy chủ lưu trữ Savant đã được mua nhưng chưa được triển khai thì sao?

Bất kỳ máy chủ Savant nào được mua trước ngày 1 tháng 2 năm 2022 đều có thể được triển khai với da Vinci 9 và tùy chọn nâng cấp lên da Vinci 10 với việc bổ sung Đăng ký 1 năm Savant Essentials.

Savant sẽ tiếp tục bán bản quyền Hệ điều hành (OSL) da Vinci 9 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 để hỗ trợ việc bàn giao các dự án đang trong quá trình thực hiện. Xin lưu ý rằng tất cả các Máy chủ Savant mới được mua kể từ ngày 1 tháng 2 chỉ tương thích với da Vinci 10 trở lên.

Bản quyền Tính năng Savant cho các cài đặt Ring, Zoom Room và Home App cũng sẽ có sẵn đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Điều này cho phép thêm các sản phẩm bổ sung vào các ngôi nhà của da Vinci 9. Lưu ý rằng những tích hợp có giá trị này, trong tương lai, được bao gồm như một phần của Bản quyền Savant Essentials.

Những gì khác sẽ thay đổi?

Trong kiến trúc da Vinci 10 mới, tất cả các OSL đều được gắn vào nhà trong SCM, không phải với phần cứng Máy chủ. Với sự thay đổi này, các bản quyền mới không còn cần thiết để nâng cấp các hệ thống đã triển khai. Các gói nâng cấp máy chủ lưu trữ với giấy phép đi kèm sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 2 năm 2022.

Phần mềm thời gian chạy da Vinci 10.0.1 Savant Pro hiện có sẵn để tải xuống thông qua Trình quản lý ứng dụng Savant (SAM) cho tất cả các Máy chủ và sẽ được cài đặt sẵn trên tất cả Máy chủ SVR-5200S-01 Pro mới mua. Để biết thêm thông tin, hãy xem ReadMe phát hành 10.0.1, có sẵn tại đây.

Liên hệ với Nhóm kinh doanh khu vực của bạn để biết thêm thông tin về da Vinci 10 và Savant Essentials.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên