Thông báo từ NUVO trong việc ngưng cung cấp sản phẩm

Các câu hỏi thường gặp:

1.Khi nào việc sản xuất các sản phẩm Nuvo sẽ dừng?

Việc sản xuất tất cả các sản phẩm Nuvo sẽ ngừng vào đầu tháng 11 năm 2021, sau khi quá trình sản xuất hiện tại hoàn tất.

2.Tôi nên thông báo những gì tới khách hàng của mình?

Dòng sản phẩm Nuvo đã bị ảnh hưởng bởi lý do duy nhất là vì các bộ phận cấu thành âm thanh quan trọng của Nuvo cực kỳ khan hiếm trước tình trạng thiếu hụt toàn cầu ngày càng nhiều ảnh hưởng đến ngành công nghiệp của chúng ta thời điểm hiện tại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là ngừng sản xuất tất cả các sản phẩm Nuvo, bắt đầu từ tháng 11 năm 2021.

3. bất kỳ thương hiệu nào khác của Legrand phải đối mặt với những thách thức này hoặc tương tự không.

Không.

4. Các sản phẩm Nuvo mua sau ngày 7 tháng 10 năm 2021 sẽ được bảo hành như thế nào?

Tất cả các vật phẩm của Khách Hàng đã được bảo hành giới hạn hai năm trong quá khứ. Điều đó sẽ không thay đổi. Bảo hành cho các loa được mua sau ngày 7 tháng 10 năm 2021, hiện cũng là hai năm. Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp, khả năng cung cấp các bộ phận thay thế của chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục trong khi nguồn cung cấp các bộ phận đã kiểm kê hết. Tất cả các sản phẩm được mua sau ngày 7 tháng 10 năm 2021, sẽ được coi là đợt bán hàng cuối cùng và không thể trả lại để hoàn tiền.

5. Điều gì sẽ xảy ra đối với việc bảo hành các mặt hàng mà tôi đã mua hoặc lắp đặt trước khi có thông báo này?

Không có thay đổi nào đối với các khoản bảo hành cho bất kỳ mặt hàng nào được mua trước thông báo này, ngoại trừ, như đã đề cập ở trên, hạn chế cung cấp hàng tồn kho.

6. Tôi vẫn có thể nhận được hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm Nuvo hiện tại và trước đây chứ?

Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm Nuvo. Không có thay đổi nào đối với cách bạn tiếp cận đội hỗ trợ.

7. Tôi có thể làm gì để nhận được dịch vụ đối với các sản phẩm Nuvo cũ đã hết bảo hành?

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra các phương án sửa chữa khi nguồn cung cấp hết. Chỉ cần liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để xem những tùy chọn nào khả dụng cho bạn.

8. Có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ ứng dụng của hệ thống Nuvo Player không?

Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì ứng dụng trong 10 năm tới, nhưng hỗ trợ sẽ bị giới hạn ở trạng thái hiện tại của các tính năng - không có phát triển mới.

9. Tôi có đơn đặt hàng thêm có / hoặc các dự án chỉ định sản phẩm Nuvo, tôi nên làm gì?

Đối với các dự án sắp tới mà bạn chưa bán Nuvo, có thể là một giải pháp thay thế để chuyển sang khả năng tương thích với giải pháp âm nhạc khác (chẳng hạn như Sonos). Nếu như Nuvo đã được bán trong các dự án này, vui lòng đặt hàng với nhóm chăm sóc khách hàng / bán hàng của chúng tôi càng sớm càng tốt.

10. Làm cách nào để biết sản phẩm Nuvo còn hàng, hoặc khi nào hết hàng?

Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ hàng tồn kho trong những tháng tới. Vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi để có thông tin hàng tồn kho chính xác nhất.

11. Việc sản xuất các sản phẩm Nuvo có được khôi phục trong tương lai không?

Không có kế hoạch khôi phục sản xuất các sản phẩm Nuvo.

 

Frequently Asked Questions
1. When will the production of Nuvo products cease?
The production of all Nuvo products will cease in early November 2021, after the current manufacturing runs are complete.
2. What should I tell my customers?
The Nuvo product line has been uniquely impacted as key audio component parts were extremely scarce prior to the more global shortages affecting our industry today. After extensive consideration, we’ve made the tough decision to cease production of all Nuvo products, starting in November 2021.
3. Are any other brands of Legrand subject to these or similar challenges?
No.
4. What will the warranty be for Nuvo products purchased after Oct 7, 2021?
All Player items have had a two-year limited warranty in the past. That will remain unchanged. The warranty for passive speakers purchased after Oct 7, 2021, is now also two years. In each case, however, our ability to offer replacement parts will only continue while supplies of inventoried parts last. All products purchased after Oct 7, 2021, will be considered final sale and are not returnable for credit or refund.
5. What will happen to the warranty for items that I bought or installed before this announcement?
There are no changes to warranty coverages for any items purchased prior to this announcement, except, as mentioned above, inventory supply limitations.
6. Will I still be able to get technical assistance for current and past Nuvo products?
We will continue to provide technical support for Nuvo products. There is no change to how you reach our support team.
7. What can I do to get service on older Nuvo products that are out of warranty?
We will continue to offer repair options while supplies last. Simply get in touch with our support team to see what options are available to you.
8. Are there plans to continue supporting app of the Nuvo Player system?
We will continue to maintain the app for the next 10 years, but support will be limited to the current state of features – no new developments.
9. I have open orders for and/or projects specifying Nuvo product, what should I do?
For incoming projects in which you haven’t sold yet Nuvo range, may be an alternative to move to other music solution compatibility (such as Sonos). Otherwise, if Nuvo has already been sold in these projects, please place your order with our customer care/sales team asap.
10. How will I know what Nuvo products have inventory available, or when something goes out of stock?
We will be keeping a close eye on inventory in the coming months. Please contact our customer care team for the most accurate inventory information.
11. Will production of Nuvo products be reinstated in the future?
There are no plans to reinstate production of Nuvo products.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên