Pasteur Penthouse 


Thông Tin Dự Án

Phân Loại: Penhouse

Tên Dự Án: Pasteur  Penthouse 

Vị Trí: Pasteur - Quận 1

Thương Hiệu: Legrand, Vantage, LitePuter, Access Control Superma .

Năm hoàn thành: 2017


Sản Phẩm Tích Hợp

Điều khiển chiếu sáng: 

- On/off: 30 line

 - Dimmer(0/1-10V): 50 line 

- Cảm biến chiếu sáng 360° : 10 zone 

Điều khiển lạnh: 

- Toàn nhà 

Điều khiển rèm: - 22 bộ rèm tự động 

Điều khiển và các chức năng khác: 

- Điều khiển từ xa trên di động qua internet 

- Điều khiển và thiết lập lịch trình tự động chiếu sáng đèn . 

- Điều khiển và thiết lập lịch trình tự động quạt cấp gió tươi, máy lạnh.

 

Hình Ảnh