Thao Dien Pearl Penthouse - Tower A


Thông Tin Dự Án

Phân Loại: Penhouse

Tên Dự Án: Thao Dien Pearl Penthouse - Tower A 

Vị Trí: Thao Dien Pearl - (Quận 2) TP Thủ Đức

Thương Hiệu: Legrand,  LitePuter,

Năm hoàn thành: 2016


Sản Phẩm Tích Hợp

Điều khiển chiếu sáng: 

- On/off: 30 line

 - Dimmer(Phase-cut): 6 line 

Điều khiển rèm: 

- 2 bộ rèm tự động 

Điều khiển và các chức năng khác: 

- Điều khiển từ xa trên di động qua wifi nội bộ

 

Hình Ảnh