Duxton Saigon Hotel


 

Thông Tin Dự Án

Phân Loại: Thương Mại

Tên Dự Án: Duxton Saigon Hotel

Vị Trí: Nguyễn Huệ, Quận 1

Thương Hiệu: Crestron

Năm hoàn thành: 2021

Sản Phẩm Tích Hợp

Điều khiển chiếu sáng: 

- On/Off: 20 line

- Dimmer: 40 line

Điều khiển và các chức năng khác: 

- Điều khiển từ máy tính trung tâm, phần mềm Crestron Xpanel. 

- Tính năng phân chi phòng/ Partition.

 

Hình Ảnh