Trụ Sở Tiếp Công Dân Trung Ương


 

Thông Tin Dự Án

Phân Loại: Thương Mại

Tên Dự Án: Trụ Sở Tiếp Công Dân Trung Ương

Vị Trí: Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội.

Thương Hiệu: Satel

Năm hoàn thành: 2021

Sản Phẩm Tích Hợp

An ninh cảnh báo: 

- 32 zone khẩn cấp

Điều khiển và các chức năng khác: 

- Cảnh báo trên ứng dụng điện thoại

 - Báo qua tin nhắn .

 

Hình Ảnh