Hội Đồng Anh (British Council)


Thông Tin Dự Án

Phân Loại: Thương Mại

Tên Dự Án: British Council

Vị Trí: Cách Mạng Tháng Tám - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Thương Hiệu: Satel

Năm hoàn thành: 2019

Sản Phẩm Tích Hợp

An ninh cảnh báo: 

- 16 zone 

- 8 zone báo cháy 

Kiểm soát ra vào: 

- 14 bộ kiểm soát ra vào 

Điều khiển và các chức năng khác: 

- Điều khiển giám sát trên ứng dụng 

- Xác nhận ra/vào qua mã pin và thẻ 

- Phần mềm quản lý thiết lập trực quan .

 

Hình Ảnh