Viva Yoga & Fiteness


viva-yoga-fitness

Thông Tin Dự Án

Phân Loại: Thương Mại

Tên Dự Án: Viva Yoga & Fiteness

Vị Trí: Quận 2 - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

Thương Hiệu: Audica Audio - K-Array - Q-Acoustic.

Năm hoàn thành: 2017

fitness-yoga-viva

Sản Phẩm Tích Hợp

Âm thanh đa vùng: Từ 8 zone âm thanh.

Điều khiển và các chức năng khác: Điều khiển âm lượng từng vị trí hoặc trên máy tính bản, máy tính

Danh sách tại TP.HCM: Quận 2 - Quận 7

 

Hình Ảnh

viva-fitness-he-thong-thong-minh

 

viva-yoga-smarthome